قابل توجه دانشجويان حادثه ديده در سيل اخير

قابل توجه دانشجويان آسيب زده درحادثه سيل جاري

به اطلاع دانشجويان حادثه ديده مي رساند صندوق رفاه دانشجويان در نظر دارد دو گروه از دانشجويان ذيل را كمك و حمايت مالي نمايد. در صورتي كه جز اين دو گروه ها مي باشيد، مستندات خود را تا تاريخ 98/4/10 به اداره رفاه دانشجويي سازمان مركزي واقع در طبقه سوم ارائه نماييد.

گروه اول:دانشجوياني كه منزل مسكوني ايشان بيش از 70 درصد تخريب شده و يا اقوام درجه يك ايشان فوت شده است.

مستندات:گواهي ستاد مديريت بحران يا فرمانداري مبني بر درصد تخريب منزل- گواهي فوت بر اثر سيل اخير.

گروه دوم:دانشجوياني كه منزل مسكوني ايشان بين 30 تا 69 درصد تخريب شده و يا اقوام درجه يك ايشان مجروح شده است.

مستندات:گواهي ستاد مديريت بحران يا فرمانداري مبني بر درصد تخريب منزل- گواهي پزشكي مبني بر مجروحيت بر اثر سيل.

 

 

                                                 

اداره رفاه دانشجويي

تاریخ:
1398/03/12
تعداد بازدید:
208
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.