وام شهريه دانشجويان نوبت دوم
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت دوم

هيچگونه وامي به جز وام شهريه(كه در صورت تامين اعتبار در هر ترم از طريق صندوق رفاه دانشجويان) به دانشجويان محترم كارشناسي ارشد نوبت دوم پرداخت نمي شود و جهت دريافت اين وام نياز به افتتاح حساب شخصي دانشجو نمي باشد. دانشجويان عزيز مي توانند با مراجعه به اموردانشجويي دانشكده مربوطه خود در آغاز هر نيمسال تحصيلي درخواست خود را با تكميل فرم درخواست وام و سند تعهد محضري ارائه نمايند. ضمناً قابل ذكر است كه وام شهريه در زمان بازپرداخت با 4 درصد كارمزد محاسبه مي گردد چه به صورت نقدي و يا تقسيطي پرداخت شود.

تاریخ به روز رسانی:
1394/05/25
تعداد بازدید:
6935
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.