قابل توجه دانشجويان دكتري روزانه غير بورسيه متقاضي وام نيمسال مهر 97-96

قابل توجه دانشجويان روزانه دكتري غير بورسيه متقاضي وام ضروري ويژه و وام ويژه دكتري نيمسال مهر 97-96

 

1-دانشجويان عزيزي كه در سه ماهه بهار و تابستان موفق به دريافت وام ويژه دكتري نشده اند مي توانند با مدارك مربوطه جهت ثبت نام وام ويژه دكتري(توسعه تعاون يا تحصيلي ويژه دكتري) از تاريخ 96/7/1 الي 96/7/10به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه نمايند.

2-دانشجويان عزيزي كه نيمسال گذشته موفق به دريافت وام ضروري ويژه دكتري نشده اند مي توانند با فاكتور يا مدارك مربوطه جهت ثبت نام وام به امور دانشجويي دانشكده خود از تاريخ 96/7/1 الي 96/7/30 مراجعه فرمايند.اين وام فقط يكبار در طول تحصيل به متقاضيان تعلق مي گيرد.

3- دانشجويان عزيزي كه وام ويژه سه ماهه بهار و تابستان دريافت نموده اند براي ثبت نام سه ماهه پاييز جهت ثبت نام وام( توسعه و تعاون يا تحصيلي ويژه دكتري) با مدارك مربوطه از تاريخ 96/7/1 الي 96/7/30 به امور دانشجويي دانشكده خود مراجعه نمايند.

 
 
اداره رفاه دانشجويي
تاریخ:
1396/06/29
تعداد بازدید:
881
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.